Wij zijn Pien, Jasper, Quinty en Sophie. Als organisatie faciliteren wij events in ons 'Relax-station' om studenten uit omgeving Rotterdam kennis te laten maken met kunst en de werking hiervan op een beter mentaal welzijn. 
Wij zijn dit initiatief gestart omdat uit onderzoek is gebleken dat bezig zijn met een kunstdiscipline een positieve bijdrage kan leveren aan het mentale welzijn. Wij zien dat momenteel veel jongeren kampen met psychische problemen en dit niet altijd bespreekbaar maken. We willen dit probleem aanpakken en bespreekbaar maken door jongeren kennis te laten maken met verschillende kunstvormen en locaties in Rotterdam. Waar zij terecht kunnen om mentaal te ontspannen. 
Visie:
We zien dat er veel studenten zijn met psychische klachten. Bij het nader onderzoeken van dit onderwerp en onze onderliggende interesse in kunst en cultuur, kwamen we erachter dat deze sector invloed kan hebben op de psyche van mensen. We leven in een prestatiegerichte maatschappij. Uit ons onderzoek is gebleken dat jongeren hier erg veel druk door ervaren. Een kunstdiscipline kan ervoor zorgen dat je even loskomt van de realiteit zodat je je eigen situatie beter kan relativeren en je emoties beter kan uiten. 
Missie:
Als organisatie willen wij studenten bewust maken van wat de impact is van de verschillende kunstvormen op psychisch welzijn. Wij willen de studenten die psychische klachten ervaren kennis laten maken met verschillende kunstdiciplines. 
Back to Top